The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Cieľ

 

Úvod

Mnoho ľudí sa každý deň stravuje v školských jedálňach a v iných zariadeniach verejného stravovania. Verejné stravovanie hrá dôležitú rolu a vďaka svojmu nezanedbateľnému rozsahu významne prispieva k formovaniu stravovacích návykov veľkého počtu ľudí. Ústredný záujem verejného stravovania bol tradične nutričný, v posledníej dobe je však kladený dôraz aj na životné prostredie, lokálnu ekonomiku a senzorické aspekty jedla pripravovaného vo verejnom stravovaní.

Nedostatočné znalosti o produkcii a pôvode potravín, rovnako ako o nepriaznivých stravovacích návykoch, boli v posledných rokoch častými témami verejnej diskusie. V dôsledku toho rastie dopyt po regionálnych a sezónnych potravinách a biopotravinách v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore. Tento dopyt privádza zariadenia verejného stravovania ku spolupráci so sektorom ekologického poľnohospodárstva na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni.

 

O projekte

Európsky projekt „Organic Cooks in Public Settings“, financovaný programom EU ERASMUS+ (september 2014 – august 2017), sa snaží - s prihliadnutím na tieto skutočnosti - prispieť k udržateľnej a zdravej výžive vo verejnom stravovaní, prostredníctvom rozvoja nových a inovatívnych spôsobov výučby a prostredníctvom informovania o príprave pokrmov vo verejnom stravovaní s dôrazom na udržateľnosť.

 

Cieľom projektu je dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom:

  • Vypracovania učebných plánov pre doplnkovú kvalifikáciu kuchárov vo verejnom stravovaní, založených na ECVET štandardoch, s cieľom umožniť výmenu skúseností, postupov a podporiť mobilitu v európskom kontexte.
  • Vývoja interaktívneho informačného nástroja "Recipe App" pre udržateľné varenie s biopotravinami a regionálnymi potravinami v kuchyniach verejného stravovania, ktorý poskytuje vedomosti a navrhuje recepty pre sezónne, regionálne a bio varenie.
  • Vývoja príručky s najdôležitejšími základnými informáciami k téme varenie z biopotravín vo verejnom stravovaní. Príručka poskytne verejným kuchyniam pomoc na ceste k udržateľnejšiemu vareniu.
  • Realizácie pilotného kurzu o varení z biopotravín vo verejnom stravovaní pre testovanie výsledkov projektu.
  • Zvyšovania povedomia o zdravej a udržateľnej výžive a význame integrácie biopotravín do jedál vo verejných stravovacích zariadeniach prostredníctvom multiplikačných podujatí a rôznych kanálov šírenia.

 

Konzorcium partnerov projektu cook.org je zložené zo šiestich partnerských organizácií z piatich európskych krajín, ktoré spolupracujú na podpore integrácie udržateľnej a zdravej výživy v rámci verejných stravovacích a pohostinských služieb.