The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

AIAB Liguria - Taliansko

AIAB_logoOrganizácia AIAB Liguria bola oficiálne založená v roku 1998 v Janove.

Združenie je regionálnou pobočkou AIAB Federale, hlavného združenia ekologického poľnohospodárstva v Taliansku, založeného v roku 1988 so sídlom v Ríme. AIAB Liguria podporuje ekologické poľnohospodárstvo na všetkých úrovniach od vzdelávania a poradenských služieb až po advokáciu a kampane na podporu ekologického poľnohospodárstva pre občiansku spoločnosť.

AIAB Liguria má 155 aktívnych členov, prevažne poľnohospodárov a družstiev, ale zahŕňa aj občanov, organizácie (ako regionálne a národné parky) a odborníkov v tomto sektore. AIAB Liguria pôsobí od roku 2000 vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní pre poľnohospodárov a podporuje ich spoluprácu s regionálnymi agentúrami a výskumnými inštitúciami. AIAB Liguria má dlhoročné skúsenosti s riešením projektov vzdelávania, osvety, ochutnávok a propagácie ekologického poľnohospodárstva v rámci Programu regionálneho rozvoja vidieka.

Združenie je priamym členom skupiny IFOAM EU.

Združenie podporuje ekologické poľnohospodárstvo prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí, dvojmesačného časopisu (Bioagricultura) a týždenného newsletteru (B @ N).

AIAB Liguria každoročne organizuje dve národné kampane: Biodomenica (Bio nedeľa) sa koná už 16 rokov v Janove, s cieľom priniesť ekologické poľnohospodárstvo do srdca mesta samotnými poľnohospodármi a Primavera Bio (Bio jar), s cieľom propagovať ekologické poľnohospodárstvo otvorením brán poľnohospodárskych podnikov pre širšiu verejnosť.

 

AIAB Liguria pôsobí v oblasti zeleného verejného obstarávania a bio stravovania na súkromnej a verejnej úrovni už viac ako šesť rokov. Cieľom je podporiť konzumáciu biopotravín na lokálnej  úrovni, a to najmä prostredníctvom krátkych dodávateľských reťazcov: od farmy po vidličku.

AIAB Liguria realizovala na lokálnej úrovni niekoľko akcií zameraných na podporu biopotravín prostredníctvom krátkeho dodávateľského reťazca a prostredníctvom verejného obstarávania. AIAB zostavila príručku pre kompetentné inštitúcie s teóriou a praktickými príkladmi, ako zavádzať biopotraviny do školských jedální od príravného procesu až po kvalitatívne výhody biopotravín.

 

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica


Via Caffaro1/16

16124 Genova  

Italy

 

e-mail: info@aiabliguria.it

tel: + 39 010 2465768


fax: + 39 010 2465768

skype: aiabliguria

web: www.aiabliguria.it

 

AIAB01_small    AIAB02_small    AIAB03_small    AIAB04_small