The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

O nás

Partnerské konzorcium sa skladá zo šiestich partnerov z piatich európskych krajín. Partneri pôsobia v širokom spektre rôznych odborov: Jihočeská univerzita – Zemědělská fakulta (CZ) je výskumná a vzdelávacia inštitúcia, zaoberajúca sa témami udržateľného poľnohospodárstva a alternatívnymi poľnohospodárskymi systémami; Vestyjland Folk High School (DK) je zameraná na poskytovanie kurzov o varení z biopotravín a ekologické hospodárenie a navyše prevádzkuje biojedáleň a biozáhradu; AIAB Liguria (IT) združuje farmárov, spotrebiteľov i odborníkov z praxe aj výskumu a spolupracuje s osemnástimi kanceláriami AIAB, pôsobiacimi v rôznych regiónoch Talianska; Thuringian Consumer Advice Centre – sieťová jednotka pre školské stravovanie (DE) s bohatými skúsenosťami v poradenstve a spolupráci s verejnými jedálňami; Centrum environmentálnych aktivít (SK) je nezisková organizácia so skúsenosťami  s projektmi spolupráce so školskými jedálňami – využívanie biopotravín v školských jedálňach a environmentálna výchova; projektový koordinátor Thüringer Ökoherz (DE) presadzuje udržateľné spôsoby života a rozvoj ekologického poľnohospodárstva v Durínsku v Nemecku a má skúsenosti s koordináciou a účasťou na niekoľkých európskych projektoch.

 

Thüringer Ökoherz e.V.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Vestjyllands Højskole

 

AIAB Liguria

 

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

 

Centrum environmentálnych aktivít