The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings
Logo

cook.org - ORGANIC COOKS IN PUBLIC SETTINGS

 

Prečo?

Mnoho ľudí sa každý deň stravuje v školských jedálňach a v iných zariadeniach verejného stravovania. Dopyt po regionálnych a sezónnych  biopotravinách v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore rastie. Vďaka tomuto dopytu môžu verejné stravovacie zariadenia zásadnou mierou prispieť k rozvoju ekologickej poľnohospodárskej výroby a spracovaniu biopotravín na všetkých úrovniach.

 

Kto?

Cook.org je partnerstvo 6 organizácií z piatich európskych krajín, ktoré spolupracuje na podpore udržateľnejšej a zdravšej výživy v rámci služieb verejného stravovania.

 

Čo?

Európsky projekt „Organic Cooks in Public Settings” má za cieľ prispieť k udržateľnej a zdravej výžive v zariadeniach verejného stravovania prostredníctvom rozvoja nových a inovatívnych spôsobov výučby a učenia sa o ekologickom varení vo verejnom prostredí.

 

Cieľ

Kvaliné, lokálne a chutné biopotraviny.

* Propagácia a podpora využívania lokálnych bioproduktov kuchármi vo verejných stravovacích zariadeniach.

* Dôraz na skutočnosť, že biopotraviny vo verejnom stravovaní spĺňajú požiadavky na kvalitu, vysledovateľnosť, miestny rozvoj a životné prostredie.

* Poskytnúť kuchárom, manažérom jedální a ďalším osobám a inštitúciám nástroj pomáhajúci zaradiť miestne potraviny, sezónne potraviny a biopotraviny do verejného stravovania.

Kuchyne_1280