The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Mission

 

Baggrund

Hver dag betror mange mennesker sig til kantiner og madordninger. Offentlige måltidstilbud spiller en vigtig rolle i moderne samfund og bidrager derfor til sundhedstilstanden hos en meget stor andel af borgerne i et land. Det centrale fokus for offentlig catering har traditionelt været ernæringsmæssigt; i den seneste årrække er fokus flyttet til miljømæssige, lokale økonomi og sensoriske aspekter af det offentlige måltid.

Mangle på viden om oprindelse og dyrkningen af fødevare samt uhensigtsmæssige spisevaner har været hyppige emner i den offentlige debat i de seneste år. Derfor vokser et ønske om regional, sæsonmæssig, økologisk mad i privat, men også i den offentlige sektor. Gennem denne efterspørgsel hjælper de offentlige cateringfaciliteter med at udvikle den økologiske sektor på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

 

Om Projektet

Det europæiske projekt "Økologisk madlavning i offentlige køkkener", som er finansieret af EU-programmet ERASMUS+ (september 2014 - august 2017), tager afsæt i disse målsætninger i forsøget på at fremme bæredygtig og sund kost inden for offentlig catering. Dette skal ske gennem udvikling af nye og innovative undervisnings- og læringsformer inden for "økologisk madlavning i offentlige køkkener" samt ved at skabe øget opmærksomhed omkring dette emne.

 

Dette vil projektet opnå gennem:

  • Udvikling af en plan for videreuddannelse inden for økologisk madlavning i offentlige køkkener. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i ECVET-standarder med henblik på, at kunne udveksling af erfaringer og metoder, samt støtte mobiliteten i europæisk kontekst.
  • Udarbejdelsen af et interaktivt IT-værktøj til bæredygtig madlavning med økologiske og regionale råvarer i offentlige køkkener, som giver større viden og foreslår konkrete tiltag i forhold til økologisk madlavning med sæsonbestemte og regionale fødevarer.
  • Udvikling af håndbog med de vigtigste grundlæggende informationer om emner vedrørende økologisk madlavning i offentlige køkkener. Håndbogen vil bidrage med assistance til offentlige køkkener i deres omlægning til mere bæredygtig madlavning.
  • Realisering af pilotkursus om økologisk madlavning i offentlige køkkener for at teste projektets resultater.
  • Udbredelse af viden om sund og bæredygtig ernæring, samt betydningen af implementeringen af økologisk mad i de daglige måltider i offentlige madordninger gennem multiplikator events og andre formidlingskanaler.

 

Cook.org projektpartnerkonsortiet består af seks partnerorganisationer fra fem europæiske lande, der samarbejder for at fremme integrering af bæredygtig og sund kost i offentlig køkkener og madordninger.