The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Værktøjer

 

 

Et konsortium af seks partnere fra fem europæiske lande samarbejder om cook.org projektet og udviklingen af værktøjer som kan støtte implementeringen af mere bæredygtige metoder samt sund og økologisk med i offentlige køkkener. Til dette formål bliver følgende værktøjer og aktiviteter realiseret:

  • Uddannelsesplan  - Materiale for videreuddannelse af økologiske kokke i offentlige køkkener baseret på ECVET-standarder hvilket muliggør udveksling af erfaringer og metoder, samt støtter mobilitet i europæisk kontekst.
  • Opskrift App  - IT-værktøj for bæredygtig madlavning i det offentlige køkken med økologiske og regionale produkter, som bidrager med viden og anbefalinger til økologisk sæsonbestemt madlavning.
  • Håndbog - Bog med de vigtigste grundlæggende informationer om emner vedrørende økologisk madlavning i offentlige køkkener. Håndbogen vil bidrage med assistance til offentlige køkkener i deres omlægning til mere bæredygtig madlavning.