The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings
Logo

cook.org - ORGANIC COOKS IN PUBLIC SETTINGS

 

Hvorfor?

Hver dag betror mange mennesker sig til kantiner og madordninger. Efterspørgslen efter regional og sæsonbestemt økologisk mad er stigende i det private, såvel som i det offentlige. Gennem denne efterspørgsel kan de offentlige catering faciliteter bidrage afgørende til udviklingen inden for økologi på alle niveauer.

 

Hvem?

Cook.org består af seks partnerorganisationer fra fem europæiske lande, som samarbejder om at fremme integrationen af bæredygtig og sund kost i offentlige køkkener.

 

Hvad?

Det europæiske projekt ”Organic Cooks in Public Settings” sigter efter, at bidrage til sund og bæredygtig ernæring i offentlige catering faciliteter, gennem udviklingen af nye og innovative lærings- og undervisningsmetoder inden for økologisk madlavning i offentlige køkkener.

 

Mission

God, lokal og lækker mad

* Promovere og fremme brugen af lokale økologiske produkter af kokke i offentlige køkkener.

* SSkabe bevidsthed om at økologiske fødevarer i offentlige køkkener imødekommer efterspørgslen efter kvalitet, oprindelig, lokal udvikling og miljø.

* Udvikling af værktøjer for kokke, kantineledere og institutioner, som støtter implementeringen af lokale, sæsonaktuelle og økologiske fødevarer i offentlige køkkener, når det er muligt.

Kuchyne_1280