The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Učební osnovy Cook.org

 

Cook. org učební osnovy pro dodatečnou kvalifikaci „Bio kuchaři ve veřejném stravování“ jsou jedním z hlavních výstupů projektu. Vzdělávání budoucích bio kuchařů rozšiřuje a prohlubuje klasickou výuku a praxi, s důrazem na používání biopotravin a udržitelný provoz kuchyně.

Primárním cílem je poskytnout žákům vědomosti o:

  • Principech a aspektech udržitelnosti ve veřejných kuchyních;
  • Dodavatelských řetězcích lokálních, sezónních a bio surovin;
  • Rozdílech mezi bio a konvenními potravinami a surovinami;
  • Tvořivé přípravě bio, chutných, vyvážených jídel s důrazem na udržitelnost; 
  • Předpokladech a provozování certifikované bio veřejné kuchyně, s přihlédnutím k ekonomickým aspektům a komunikaci, stejně jako k marketingu a benefitům používání bio, sezónních a místních potravin ve veřejných kuchyních.

Dalším cílem je rozvinutí potřebných schopností a kompetencí pro integraci těchto vědomostí a proniknutí do podstaty různých druhů profesionálních prostředí v oblasti veřejného stravování.

 

Učební osnovy, které vychází z metodiky ECVET (Evropský kreditový systém odborného vzdělávání a odborné přípravy) a uplatňují přístup orientovaný na výsledky, obsahují různé tématické celky, rozdělené na kapitoly a učební cíle, popisující vědomosti, schopnosti a kompetence, kterých mají žáci dosáhnout.

Učební osnovy jsou určené pro žáky s dokončeným odborným vzděláním, kuchaře/šéfkuchaře a manažery kuchyní v HoReCa sektoru (hotely-restaurace-catering), především ve veřejných jídelnách.