The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Bio do škol - nástroje

 

 

V rámci projektu Cook.org spolupracovalo konsorcium 6 organizací z pěti zemí EU na vytvoření několika výstupů s cílem podpory zavádění udržitelnějších postupů a sezónních a čerstvých potravin a biopotravin do veřejných kuchyní a školních jídelen. Mezi výstupy projektu – nástroje pro uskutečněné změny – patří učební osnovy, online receptová aplikace a příručka:

  • Učební osnovy  - materiál pro doplňkovou kvalifikaci bio kuchařů ve veřejných jídelnách, vycházející z ECVET standardů, byl připraven s cílem umožnit výměnu zkušeností či schopností a podpořit mobilitu v evropském kontextu.
  • Receptová aplikace - online nástroj pro udržitelné vaření s možností výpočtu procentuálního podílu bio, sezónních a regionálních potravin v jídlech připravovaných ve veřejných kuchyních.
  • Příručka - Udržitelné veřejné stravovování s nejdůležitějšími informacemi pro zavádění biopotravin do zařízení veřejného stravování. Manuál pomůže manažerům veřejných kuchyní v procesu konverze na udržitelnější vaření.