The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Projekt

 

Úvod

Mnoho lidí navštěvuje veřejná stravovací zařízení takřka každý den.Veřejné stravování hraje důležitou roli a díky svému nezanedbatelnému rozsahu významně přispívá k formování stravovacích návyků velkého počtu lidí. Ústřední zájem veřejného stravování byl tradičně nutriční, v poslední době je však kladen důraz i na životní prostředí, lokální ekonomiku a senzorické aspekty jídla ve veřejném stravování připravovaného.

Nedostatečné znalosti o produkci a původu potravin, stejně jako o nepříznivých stravovacích návycích, byly v posledních letech častými tématy veřejné diskuze. V důsledku toho roste poptávka po regionálních a sezónních potravinách a biopotravinách v soukromém, ale i ve veřejném sektoru. Tato poptávka přivádí zařízení veřejného stravování ke spolupráci se sektorem ekologického zemědělství na místní, regionální i národní úrovni.

 

O projektu

Evropský projekt „Organic Cooks in Public Settings“ financovaný programem EU ERASMUS+ (září 2014 –srpen 2017) se snaží s ohledem na tyto skutečnosti přispět k udržitelné a zdravé výživě ve veřejném stravování prostřednictvím rozvoje nových a inovativních způsobů výuky a prostřednictvím informování o přípravě pokrmů ve veřejném stravování s důrazem na udržitelnost.

 

Cílem projektu je dosáhnout těchto cílů prostřednictvím:

  • Vypracování učebních plánů pro doplňkovou kvalifikaci kuchařů ve veřejném stravování založených na normách ECVET s cílem umožnit výměnu zkušeností, postupů a podpořit mobilitu v evropském kontextu.
  • Vývoje interaktivního informačního nástroje “Recipe App” pro udržitelné vaření s biopotravinami a regionálními potravinami v kuchyních veřejného stravování, který poskytuje znalosti a navrhuje recepty pro sezónní, regionální a biovaření.
  • Vývoje příručky s nejdůležitějšími základními informacemi k tématům týkajících se vaření z biopotravin ve veřejném stravování.Příručka poskytne veřejných kuchyním pomocna cestě k udržitelnějšímu vaření.
  • Realizace pilotního kurzu o vaření z biopotravin ve veřejném stravování pro testování výsledků projektu.
  • Zvyšování povědomí o zdravé a udržitelné výživě a významu integrace biopotravin do jídel ve veřejných stravovacích zařízeních prostřednictvím multiplikačních akcí a různých kanálů šíření.

 

Konzorcium partnerů projektu cook.org je složeno ze šesti partnerských organizací z pěti evropských zemí, které spolupracují na podpoře integrace udržitelné a zdravé výživy v rámci veřejných stravovacích a pohostinských služeb.