The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

VZTH – Durýnské spotřebitelské centrum, Německo


THU_logoDurýnské spotřebitelské centrum (VZTH) je registrované sdružení se sídlem v Erfurtu. Cílem této neziskové organizace je informovat spotřebitele, poradit jim a podporovat je při prosazování jejich zájmů. V rámci aktivit spotřebitelské politiky se VZTH zavazuje k implementaci a rozvoji práv spotřebitelů. Informační a poradenské služby zahrnují mezi jinými i témata jako potraviny, výživa, životní prostředí a udržitelnost.

 

Jako součást Národního akčního plánu „IN FORM“ (Německá národní iniciativa na podporu zdravé stravy a fyzické aktivity federální vlády), byly založeny regionální síťovací jednotky pro školní stravování (VNS, Vernetzungsstelle Schulverpflegung). Ve spolkové republice Durynsko má VNS sídlo v Durýnském spotřebitelském centru Erfurtu. Síťovací jednotky jsou financované z federálních fondů a státních fondů durýnského Ministerstva pro migraci, spravedlnost a ochranu spotřebitele.

 

Hlavním cílem síťovací jednotky (VNS) je zvýšit kvalitu a oblíbenost školního stravování a vytvořit vhodné podmínky pro zdravé a chutné školní pokrmy v souladu s normami kvality Německé výživové společnosti. VNS spolupracuje s dodavateli potravin, školami, sdruženími rodičů a regionálními výrobci s cílem iniciovat a usměrňovat výměnu zkušeností, a tím i změny ve školním stravování (např. složení menu, plánování nákládů, zabezpečení kvality). Součástí práce VNS je poskytování konzultací, přednášek a informací a tématech školního stravování a organizování workshopů a konferencí pro kuchaře a školy. Webová stránka organizace poskytuje aktuální a všeobecné informace o školních pokrmech, stejně jako o dodavatelích.

 

Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen

Verbraucherzentrale Thüringen

 

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt

Germany

 

tel: +49 361 5551424

fax: +49 361 5551440

mail: vernetzungsstelle@vzth.de

web: www.vzth.de/Vernetzungsstelle-Schulverpflegung-Thueringen

 

VZTH01_small    VZTH02_small    VZTH03_small    VZTH04_small