The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Thüringer Ökoherz e.V.

OKorenz_logoThüringer Ökoherz (TÖH) je společnost podporující ekologické zemědělství, ochranu krajiny a přirozený životní styl v německém Durynsku.

TÖH se snaží o zachování přírody jako místa pro život lidí, zvířat i rostlin. Kromě toho se TÖH snaží uplatnit myšlenky ochrany životního prostředí v každodenním životě. Sdružení bylo založeno v dubnu 1991 a nyní má tedy za sebou 25 let různorodé činnosti.

Od založení se společnost TÖH podílí na různých regionálních, národních a evropských projektech a činnostech týkajících se zemědělského, spotřebitelského a environmentálního vzdělávání, zdravé výživy, ekologického zpracování potravin a podpory místní politiky.

Cílem Thüringer Ökoherz je zvyšovat povědomí o našem životním prostředí, ukazovat alternativy týkající se udržitelného způsobu života a podporovat ekologické zemědělství.

Toho dosahujeme:

  • podporou opatření týkajících se zachování krajinné kultury a biologické rozmanitosti
  • poskytováním vzdělání a školení pro zemědělce a administrativní zaměstance v odborných oblastech ekologického zemědělství
  • navrhováním a rozvíjením projektů v oblasti životního prostředí a výživy pro děti, mládež a dospělé
  • snahou ovlivnit politická rozhodnutí v rámci řešených problematik
  • intenzivní prací s veřejností pro podporu ekologického zemědělství, ekologicky vyráběných potravin a životního stylu šetrného k přírodě
  • organizováním a realizací marketingových aktivit jako jsou farmářské trhy, vesnické festivaly, výstavy, veletrhy, konference a sympozia
  • vytvářením pracovních příležitosí pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené

                                 

                                 

Thüringer Ökoherz e. V.

Schlachthofstraße 8-10
99423 Weimar
Germany

        Tel.: +49 36 43 / 49 63 28


        Fax: +49 36 43 / 49 64 07        E-mail: info@oekoherz.de

        www.oekoherz.de

TOH_01_small    TOH02_small    TOH03_small    TOH04_small