The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JCU_LogoJihočeská univerzita v Českých Budějovicích je v projektu zastoupena Zemědělskou fakultou. Zemědělská fakulta je jendou z osmi fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Zemědělská fakulta je vedle tradičních zemědělských oborů zaměřena na výzkum a vzdělávání v oblasti udržitelného hospodaření, altternativní systémy hospodaření včetně ekologického zemědělství, produkci a kvalitu potravin, atp. Fakulta spolupracuje s řadou národních i zahraničních organizací (výměna studentů a pedagogů, vědecká spolupráce, atd.).

Katedry v rámci Zemědělské fakulty pokrývají širokou škálu vědních oborů. V současnosti je fakulta tvořena katedrou Aplikované chemie, Agroekosystémů, Biologických disciplín, Krajinného managementu, Genetiky a speciální produkce rostlinné, Zootechnických věd, Zemědělské, dopravní a manipulační techniky a Potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. Studium na Zemědělské fakultě je možné v rámci řady bakalářských, magisterských i doktorských programů, které jsou realizovány jak prezenční, tak kombinovanou formou.

 

Vedle řady dalších se fakulta v posledních letech podílela na řešení dvou mezinárodních projektů zaměřených na udržitelné stravování a uplatnění biopotravin ve veřejném stravování (EUS T CZ – SUKI – Udržitelná kuchyně – Možnosti veřejného stravování při snižování emisí CO2a EUS AT CZ – UMBESA – Udržitelné menu – Relizace udržitelnosti ve veřejném stravování s využitím regionálních, čerstvých a sezónních potravin a biopotravin) a mezinárodních projektů zaměřených ma komunikaci a přenos zkušeností mezi vědou a praxí (LdV – LOVEt – Tvorba platformy pro komunikaci mezi vědou a praxí v ekologickém zemědělství a LdV – LOVEt II – Zpracování modelů přenosu znalostí z vědy do praxe v ekologickém sektoru).

 

 

Jihočeská univerzita v Čekých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Katedra agroekosystémů

Studentská 13

370 05 České Budějovice

Česká republika

 

tel. +420 387 772 456

e-mail: 

web: www.zf.jcu.cz

 

  USB01_small    USB02_small