The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Centrum environmentálních aktivit, Slovensko

 CEA_logoCentrum environmentálních aktivit (CEA) je občanské sdružení se sídlem v Trenčíně, založené roku 1994, s cílem zvyšovat environmentální povědomí a podporovat aktivní občany. Prostřednictvím environmentální výchovy na školách na celém Slovensku a programů pro udržitelný způsob života v okolí Trenčína (ekologické zemědělství, přírodní zahrady, pěší a cyklistická doprava, ochrana zeleně), CEA inspiruje a spojuje pro udržitelnou budoucnost.

 

CEA se od vého vzniku věnuje zlepšení environmentální výchovy na Slovensku. Roku 2001 byla zakládající organizací sítě Spirála, www.spirala.sk, o tři roky později přinesla na Slovensko mezinárodní certifikovný vzdělávácí program Zelená škola (www.zelenaskola.sk) a od roku 2009 koordinuje program Mladí reportéři pro životní prostředí (www.mladireporteri.sk).

 

Mimo environmentální výchovy se CEA dlouhodobě věnuje aktivitám na podporu ekologického zemědělství: realizovala putovní výstavu BIO-NEBIO: které si vybereš? (2004), zorganizovala první celoslovenské Dny ekologického zemědělství (2005) a již 12 let provozuje portál BIO spotřebitel www.biospotrebitel.sk. CEA je též organizátorem hlasování www.biopotravinaroka.sk a BIO jarmarku v Trenčíně, s cílem popularizovat biopotraviny formou ochutnávek a podporovat přímé spojení mezi producenty a spotřebiteli. Od roku 2015 šíří CEA osvětu i v oblasti zahradničení bez chemie, když ve spolupráci s Natur im Garten, zakladatelem iniciativy v Rakousku, cetifikuje soukromé i veřejné přírodní zahrady (www.prirodnazahrada.eu). 

 

V projektu BIO do škol, realizovaném v letech 2008-2010 zjišťovala CEA zájem zavádět biopotraviny do školních jídelen – či faktory, které tomu brání – na straně škol, rodičů a dodavatelů. Zrealizované aktivity: dotazníkový průzkum, online databáze zapojených škol a producentů, workshopy pro kuchařky ze školních jídelen, exkurze, vydání monotemátického čísla časopisu Dalekolhled o bio, zdravém a udržitelném vaření http://www.spirala.sk/dalekohlad-16/a letáku s příklady dobré praxe ze Slovenska a UK. Víc informmací o projektu na webové stránce www.biodoskol.biospotrebitel.sk.

 

Zkušenosti z implementace projektu BIO do škol na pěti pilotních školách z celého Slovenska byly shrnuté do 10 bodů http://biodoskol.biospotrebitel.sk/bio-do-skoly-prakticky/, které mohou posloužit jako základní návod pro školy a rodiče, které/kteří se rozhodnou pro změnu.

 

 

Mierové námestie 29

911 01 Trenčín

Slovakia

 

e-mail: medal@changenet.sk

Tel: + 421 32 6400 400

Web: www.cea.sk

CEA01_small    CEA02_small    CEA03_small    CEA04_small    CEA05_small