The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

AIAB Liguria - Itálie

AIAB_logoOrganizace AIAB Liguria byla oficiálně založena roku 1998 v Janově.

Sdružení je regionální pobočkou AIAB Federale, hlavního sdružení ekologického zemědělství v Itálii, založeného roku 1988 se sídlem v Římě. AIAB Liguria podporuje ekologické zemědělství na všech úrovních od vzdělávání a poradenských služeb až po advokátství a kampaně na podporu ekologického zemědělství pro občanskou společnost.

AIAB Liguria má 155 aktivních členů, převážně zemědělců a družstev, ale zahrnuje občany, organizace (jako regionální a národní parky) a odborníky v tomto sektoru. AIAB Liguria působí od roku 2000 ve formálním i neformálním vzdělávání pro zemědělce a podporuje jejich spolupráci s regionálními agenturami a výzkumnými institucemi. AIAB LIguria má dlouholeté zkušenosti s řešením projektů vzdělávání, osvěty, ochutnávek bioproduktů a propagace ekologického zemědělství v rámci Programu regionálního rozvoje venkova.

Sdružení je přímým členem skupiny IFOAM EU.

Sdružení podporuje ekologické zemědělství prostřednictvím své webové stránky, sociálních sítí, dvouměsíčního časopisu (Bioagricultura) a týdenního newsletteru (B @ N).

AIAB Liguria každoročně organizuje dvě národní kmpaně: Biodomenica (BIO neděle) se koná již 16 let v Janově, s cílem přinést ekologické hospodářství do srdce města samotnými zemědělci a Primavera Bio (Bio jaro), s cílem propagovat ekologické zemědělství otevřením bran zemědělských podniků pro širší veřejnost.

 

AIAB Liguria působí v oblasti zeleného veřejného obstarávání a biostravování na soukromé i veřejné úrovni už více než šest let. Cílem je podpořit konzumaci biopotravin na lokální úrovni a to hlavně prostřednictvím krátkých dodavatelských řetězců: z farmy na vidličku.

AIAB Liguria realizovala na lokální úrovni několik akcí zaměřených na podporu biopotravin prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce a prostřednictvím veřejného obstarávání. AIAB sestavila příručku pro kompetentní instituce s teorií a praktickými příklady, jak zavádět biopotraviny do školních jídelen od přípravného procesu až po kvalitativní výhody biopotravin.

 

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica


Via Caffaro1/16

16124 Genova  

Italy

 

e-mail: info@aiabliguria.it

tel: + 39 010 2465768


fax: + 39 010 2465768

skype: aiabliguria

web: www.aiabliguria.it

 

AIAB01_small    AIAB02_small    AIAB03_small    AIAB04_small