The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings
Logo

cook.org - ORGANIC COOKS IN PUBLIC SETTINGS

 

Proč?

Mnoho lidí navštěvuje veřejná stravovací zařízení takřka každý den. Poptávka po regionálních a sezónních potravinách a biopotravinách tak roste mimo soukromý sektor i ve veřejných stravovacích zařízeních. Díky tomuto trendu mohou veřejná stravovací zařízení zásadní měrou přispět k rozvoji sektoru ekologického zemědělství na všech úrovních.

 

Kdo?

Cook.org je šest partnerů z pěti evropských zemí spolupracujících na podpoře udržitelnějších a zdravějších jídelníčků ve veřejných stravovacích zařízeních.

 

Co?

Evropský projekt „Organic Cooks in Public Settings” si klade za cíl přispět k rozvoji udržitelného, zdravého a kvalitního stravování ve veřejných stravovacích zařízeních prostřednictvím vývoje nových a inovativních způsobů výuky a přípravou nástrojů pro vaření z regionálních a sezónních potravin a biopotravin ve veřejném stravování v praxi.

 

Cíl

Kvalitní, regionální a chutné biopotraviny

* Podpora využívání místních bioproduktů šéfkuchaři ve veřejných stravovacích zařízeních.

* Důraz na skutečnost, že biopotraviny ve veřejném stravování splňují požadavky na kvalitu, kontrolovatelnost, podporu místního zdroje a ochranu životního prostředí.

* Poskytnout kuchařům, manažerům jídelen a dalším osobám a institucímnástroj pomáhající zařadit místní a sezónní potraviny a biopotraviny do veřejného stravování.

 Kuchyne_1280