The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Handbook

Příručka Biopotraviny ve veřejném stravování popisuje metody a příklady správné praxe v rámci problematiky udržitelného stravování. Zabývá se zaváděním biopotravin a regionálních a sezónních potravin do veřejného stravování. Příručka poskytuje základní okruhy informací vztahující se k teorii i praxi udržitelného veřejného stravování:

  • Legislativní rámec zavádění biopotravin do veřejného stravování;
  • Systémy certifikace jídelen využívajících biopotraviny v různých zemích;
  • Organizace zásobovacích řetězců;
  • Ceny jídel – cenově dostupné veřejné stravování s využitím regionálních potravin a biopotravin;
  • Management jídelního lístku s ohledem na minimalizaci odpadu a pozitivní environmentální efekt;
  • Vzdělávání v oblasti produkce potravin;
  • Rady pro externí a interní komunikaci ohledně přidané hodnoty udržitelného veřejného stravování.

Příručka představuje praktické příklady překonávání překážek pro využití regionálních a sezónních potravin a biopotravin ve veřejném stravování, řeší problematiku přechodu na něj a navrhuje potenciální řešení.

Příručka obsahuje také soubor příkladů správné praxe z různých zemí Evropy, se zaměřením na usnadnění zavádění udržitelných postupů do veřejného stravování.

Příručka poskytuje informace užitečné pro široké spektrum cílových skupin, jako jsou vedoucí kuchyní, politici, pedagogové, poradci i strávníci a může být využita jak pro vzdělávání, tak přímo v praxi.

Příručka obsahuje odkazy na internetové stránky a dokumenty zabývající se problematikou udržitelného stravování.