The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

O nás

Partnerské konzocium se skládá ze šesti partnrů z pěti evropských zemí. Partneři působí v širokém spetru různých oborů: Jihočeská univerzita – Zemědělská fakulta (CZ) je výzkumná a vzdělávácí instituce zabývající se tématy udržitelného zemědělství a alternativními zemědělskými systémy; Vestyjland Folk High School (DK) je zaměřena na poskytování kurzů o vaření z biopotravin a ekologické hospodaření a navíc provozuje biojídelnu a biozahradu; AIAB Liguria (IT) sdružuje farmáře, spotřebitele i odborníky z praxe i výzkumu spolupracující s osmnácti kancelářemi AIAB působícími v různých regionech Itálie; Thuringian Consumer Advice Centre – síťovací jednotka pro školní stravování (DE) s bohatými zkušenostmi v poradenství a spolupráci s veřejnými jídelnami; Centrum environmentálnychaktivít (SK) je nezisková organizace se zkušenostmi s projekty spolupráce se školními jídelnami – využívání biopotravin ve školních jídelnách a environmentální výchova; projektový koordinátor Thüringer Ökoherz (DE) prosazuje udržitelné způsoby života a rozvoj ekologického zemědělství v Durynsku v Německu a má zkušenosti s koordinací a účastí na několika evropských projektech.

 

Thüringer Ökoherz e.V.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Vestjyllands Højskole

 

AIAB Liguria

 

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

 

Centrum environmentálnych aktivít